LIDMAATSCHAP

 

Paardensportvereniging De Walsruiters kent verschillende lidmaatschappen:

Leden die de wekelijkse groepsles willen volgen, zijn lessende leden.

Leden die geen groepsles willen volgen, maar wel geïnteresseerd zijn in de activiteiten en/of een startpas, zijn de niet-lessende leden.

Mensen die niet zelf rijden, maar onze vereniging een warm hart toedragen, kunnen donateur lid worden.

De hoogte van de contributie is op dit moment:

Lessende leden € 65,- per kwartaal
Niet-lessende leden € 55,- per jaar
Donateur lid € 25,- per jaar

De lessende en niet-lessende leden worden ook verplicht lid bij de KNHS.
De kosten van dit lidmaatschap wordt jaarlijks door de KNHS bepaald en komt boven op de contributie van de Walsruiters.
(zie voor actuele bedragen www.knhs.nl)

 

Heb je interesse om deel te nemen aan onze lessen dan mag je twee keer komen “proefrijden”.
Neem voor deze proeflessen contact op met het bestuur om te overleggen in welke les je kunt meerijden.