REGLEMENTEN

De gang van zaken rondom het lidmaatschap:

 • Een startpas kun je aanvragen via de website van het KNHS. Het opzeggen van de startpas gaat op dezelfde wijze als aanvragen.
 • De rekening voor de contributie van de KNHS vindt via de vereniging plaats.
  De nota voor deze kosten wordt door de penningmeester naar de leden gezonden.
 • Opzeggen van het lidmaatschap van de KNHS gebeurt schriftelijk of per mail via de secretaris.
  De KNHS moet voor 1 november op de hoogte zijn dus graag uiterlijk 15 oktober wijzigingen/opzeggingen doorgeven aan de secretaris.
 • Voor de lessende leden: De contributie dient door de leden aan het begin van het kwartaal te worden overgeboekt naar de vereniging.
  De contributie voor lessende leden bedraagt m.i.v. 01-07-2012 €65,- per kwartaal.
  Dit kan worden overgemaakt op IBAN nummer: NL67RABO0116326972 onder vermelding van je naam.
  (De overige leden ontvangen jaarlijks een nota van de penningmeester om de contributie te voldoen)

Afmelden

Lessende leden kunnen zich voor ingang van het nieuwe kwartaal schriftelijk afmelden voor de les.
Wanneer tijdens het kwartaal wordt opgezegd, blijven de kosten voor het hele kwartaal verschuldigd.

De contributie voor de KNHS wordt voor een heel jaar vooruitbetaald en kan dus alleen per jaar worden opgezegd.
Opzegging van het lidmaatschap bij de KNHS dient uiterlijk 15 oktober te worden doorgegeven aan de secretaris van De Walsruiters.
Wanneer niet tijdig wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd.

Niet lessende leden en donateurleden kunnen zich voor 1 januari van het nieuwe jaar schriftelijk afmelden.
Wanneer tijdens het lopende jaar het lidmaatschap wordt opgezegd, wordt geen contributie geretourneerd.

 

Cap

Tijdens het rijden in de bak van de vereniging is het verplicht een veiligheidshelm te dragen.
Dit geldt ook wanneer leden privé gebruik maken van de bak.

  

Contributie

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en kan per kwartaal worden aangepast.

 

Helpen bij activiteiten / concours

In de ledenvergadering van november 2010 is besloten dat alle leden minimaal 1 dagdeel verplicht moeten helpen tijdens ons concours en bij leden onder de 18 jaar geldt deze verplichting ook voor één van de ouders. 

 

Download
Privacyverklaring
In onderstaand document vind je de privacyverklaring van Paardensportvereniging de Walsruiters
Privacyverklaring definitief.docx
Microsoft Word document 404.4 KB